Консультанти онлайн:
ПН - ПТ: з 9:00 до 18:00
Замовити дзвінок
Категорії

Менеджмент промислової безпеки

Аналіз вітчизняних і зарубіжних нормативних актів з систем управління охороною праці (СУОП) вимагає перегляду чинного Госту, розробки нових стандартів для систем менеджменту професійного здоров'я і безпеки.

Як відомо, вперше СУОП була розроблена у Львівському політехнічному інституті в 1976 році на основі системної методології і теорії менеджменту. Як елементи СУОП в неї увійшли оціночні «Саратовська методика» щодо стовідсоткового виконання правил і норм охорони праці і «Белокалитвенская методика» розрахунку коефіцієнта безпеки праці. У 1983 році Держстандарт і ВЦРПС затвердили Рекомендації. Управління охороною праці. Основні положення», які були першим у світі нормативним актом за СУОП. На їх основі СУОП була впроваджена і функціонувала на підприємствах СРСР.

У 1978 році в США була розроблена ISRS (International Safety Rating System) — Міжнародна система оцінки безпеки праці. Однак це була громіздка оціночна система. У 1996 році був введений британський стандарт ВЅ 8800 Occupational Health and Safety management System — Система управління охороною здоров'я та безпекою на виробництві, а в 1999 році — міжнародна специфікація ОНЅАЅ 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series — Серія системи управління охороною здоров'я і безпекою на виробництві. У 2007 році введена нова версія цього стандарту ОНЅАЅ 18001:2007. У 2001 році Міжнародна організація праці ввела Становлення з системи управління охороною праці МОП — СУОП 2001 ILO-OSH 2001.

Таким чином, в даний час діють два міжнародних нормативних акта за СУОП — стандарт ОНЅАЅ 18001:2007 і Становлення МОП - СУОП. Аналіз цих актів свідчить, що основний зміст їх ідентично.

Обидва документи передбачають, щоб кожен роботодавець:

 • розробив, підписав і вивісив на видному місці Політику підприємства з охорони праці;
 • щороку з участю робітників проводив ідентифікацію небезпек та оцінку ризиків по робочим місцям і перед початком кожної роботи;
 • планував заходи по охороні праці на основі оцінки ризиків виконання вимог нормативних актів і встановлених цілей з охорони праці;
 • забезпечував навчання всього персоналу з метою досягнення компетентності (знання, вміння, навички) безпечної роботи, турботи про збереження власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей;
 • проведення внутрішніх і зовнішніх аудитів стану охорони праці.

Однак між цими нормативними актами є важливі відмінності. У МОП — СУОП говориться, що «Впровадження» не є юридично обов'язковим і його застосування не вимагає сертифікації. У той же час у стандарті ОНЅАЅ сказано, що на його основі можуть бути оцінені і сертифіковані СУОП підприємств. ОНЅАЅ 18001 розроблявся з урахуванням структури стандартів IS0 9001:2000 (система менеджменту якості) і IS0 14001:2004 (система менеджменту навколишнього середовища), щоб сприяти інтеграції цих систем.

Таким чином, система МОП — СУОП 2001 та розроблений на її основі ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ «Системи управління охороною праці. Загальні вимоги» не відповідають структурі ОНЅАЅ 18001:2007. І стандарти підприємств, розроблені на основі ГОСТ 12.0.230-2007, не зможуть бути сертифіковані міжнародними сертифікаційними фірмами, що поставить ці підприємства в скрутне становище при співпраці з іноземними фірмами,страхування, а також при створенні інтегрованих систем.

Виникає необхідність перегляду ГОСТ 12.0.230-2007 і розроблення його нової версії на основі нашої СУОП і ОНЅАЅ 18001:2007, який призначений як основа для розробки національних стандартів для систем менеджменту професійного здоров'я і безпеки. Тепер ОНЅАЅ має статус міжнародного стандарту, визнаного Міжнародною організацією стандартизації IS0.

У стандарті ВІН SАS 18001:2007 проведені такі уточнення попередньої версії:

 • більший акцент на важливості здоров'я працівника;
 • термін «допустимий ризик» замінений терміном «прийнятний ризик»;
 • термін «небезпека» тепер не охоплює заподіяння збитків власності чи навколишньому середовищу;
 • більше уваги приділено компетентності, знань і умінь працівника з безпеки праці у виробничому процесі;
 • при визначенні коригуючих і попереджувальних заходів передбачена така ієрархія захисних та коригувальних дій:
  • виключення ризиків;
  • заміна неефективних заходів захисту більш ефективними;
  • застосування технічних заходів захисту;
  • організаційні заходи захисту;
  • індивідуальні заходи захисту.
 • передбачено більш широке залучення персоналу до системи управління промисловою безпекою та охорони здоров'я;
 • необхідний не тільки аналіз причин нещасних випадків, але і аналіз інцидентів, які могли б призвести до нещасних випадків або небезпечним аварійним ситуаціям;
 • для аналізу з боку керівництва необхідні всі 9 вхідних елементів (див. IS0 14001);
 • до ОНЅАЅ 18001:2007 необхідно ставитися як до основного стандарту щодо впровадження систем менеджменту професійної безпеки і здоров'я, а не як до рекомендацій або специфікаціям;
 • у стандарті дано 23 нові терміни та визначення;
 • всі небезпеки та ризики в організації необхідно розглядати щодо охорони праці і здоров'я співробітників.

Для сертифікатів ОНЅАЅ 18001:1999 встановлений перехідний період до 1 липня 2009 року для виправлення невідповідностей і приведення систем менеджменту у відповідність з новою версією стандарту. Всі вимоги стандарту ОНЅАЅ 18001:2007 повинні бути ефективно впроваджені, проведено внутрішній аудит і аналіз з боку керівництва для видачі нового сертифіката.

Наявність на підприємстві сертифіката SАS 18001:2007 дозволяє:

 • здійснювати контроль за небезпечними і шкідливими виробничими факторами;
 • управляти ризиками в процесі виробничої діяльності;
 • уникати нещасних випадків, інцидентів, аварій, нештатних ситуацій;
 • уникати збитків від невідповідної діяльності;
 • інтегрувати СУОП з діючими на підприємстві системами менеджменту якості, охорони навколишнього середовища тощо);
 • підвищити імідж підприємства.

СУОП є складовою частиною системи менеджменту організації. На підставі ОНЅАЅ 18001:2007 і нашої СУОП кафедра охорони праці Національного університету «Львівська політехніка» розробила приблизний СТП СУОТР ПБ «Система управління охороною праці, ризиком та промисловою безпекою». В додатках до неї наводиться приклад політики підприємства з охорони праці, цілі управління, методика ідентифікації небезпек, оцінки та управління ризиками з прикладами, карта аудиту системи управління охорони праці на підприємстві для сертифікації СУОТР ПБ міжнародною сертифікаційною фірмою (наприклад, Der Norske Veritas).

В СТП СУОТР ПБ враховані всі позитивні елементи СУОП, створеної на підставі «Рекомендацій» Держстандарту і ВЦРПС від 1983 року і ОНЅАЅ 18001:2007. Крім того, докладно описано завдання управління охороною праці і критерії їх ефективності, відповідність нормативним актам, їх 100% дотримання. Також описані функції управління на підставі теорії менеджменту, методика розрахунку коефіцієнта безпеки підрозділи, стимулювання підвищення його діючі методи контролю, а також дана методика оцінки і управління ризиками та інші елементи згідно ОНЅАЅ 18001:2007.

Впровадження СУОТР та її сертифікація дозволить попередити травматизм, профзахворюваність, аварії, створити гідні виробничі умови праці, підвищити конкурентоспроможність та імідж підприємства, організації.

Джерело: журнал "Промислова безпека" №6 2010.

( 2 )
Коментарі
Поки немає відгуків
Залишити відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*